Endokannabinoid percek

bevezetés az endokannabinoid rendszer megnyilvánulásaiba

Endokannabinoid percek

bevezetés az endokannabinoid rendszer megnyilvánulásaiba

A születési idő, mint genezis

A születési idő, mint genezis - avagy üzenet magunkról magunknak

kronogenetika elnevezés azt jelzi, hogy maga a születési idő determinál egy alkati potenciált. Ez áll a rendelkezésünkre, ebből van lehetőségünk az optimumot megteremteni. Ehhez fontos azt is tudni, hogy a személyiségünk több rétegű, és a kronogenetika csak a felszín. Az a felszín, ami a külvilághoz kapcsolódik, rosszabb szóval az egónk.

A születési adatokból és az oldaldominancia meghatározásából egy táblázatot készítünk. A számokról alább részletesen írok. Azt emelném ki, hogy nincs jó vagy rossz szám. Nem jobb a több, nem rosszabb a kevesebb. Ugyanakkor minden számértékhez hozzárendelhetünk egy kiértékelést, amit már személyesen lehet pontosítani, amiből kiderülhet, hogy az adott személynek a számok hogyan segíthetnének a célja megfogalmazásában és elérésében. Vannak életfeladatok, amiket ha elmulasztunk kibontakoztatni, akkor megmagyarázhatatlan frusztrációk érnek. Vannak személyek, akikkel, bármennyire is szeretjük őket, kommunikációs problémáink és ehhez kapcsolódóan rossz élményeink keletkeznek.

És nem utolsósorban mindig itt vagyunk magunknak, hogy az életünket jól-rosszul minősítsük az elvárásaink alapján. Sajnos ezt akkor is megtesszük, ha nem vagyunk mindig tudatában ennek. Ezért van szükségünk önismeretre, hogy az elvárásaink alkalmasak és méltóak legyenek önmagunkhoz. Sokszor ezért tennünk kell, és ez mindig nehéz, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen irányban indulunk el.

A periódusidőnek megfelelően a szellemi bioritmus 33 napos, a lelki-hangulati 28 napos, a testi pedig 23 napos.

Az első táblázat felső sora a szellemi sík, 0-33 közötti pontszámokkal. az utolsó összegző oszlopban más számok szerepelnek, nem összegek.

A középső sorban 0-28 közötti számok látszanak, mert az érzelmi bioritmus 28 napos periódusidejű.

Az alsó sorban 0-23 közötti értékek jelennek meg, a fizikai testünk bioritmusa 23 napos periódusidejű.

A táblázat első oszlopa a testi megnyilvánulás számértékeit mutatja.

A második oszlopban a lelki-érzelmi megnyilvánulások számértékei láthatóak.

A harmadik oszlopban a szellemi, mentális megnyilvánulásokat jelölő számok láthatóak.

A negyedik oszlop egy összegző számsor, melynek alapját Zsazskov házaspár számításai adták. Ez az oszlop megmutatja, hogy az adott személy a három síkon, azaz a szellemi, a lelki, a testi szférában milyen pontszámmal rendelkezik. Ezen oszlop alján látható egy összegző szám, ami az úgynevezett életenergia száma az adott személynek.

A második táblázatot egy körbe foglaltuk, és 6 mezőre oszlik, azaz 3 számpárra. Az értékek 0-99 között mozognak.

A felső sorban bal oldalon a spirituális készség, az intuíció száma látszik. Mellette a racionalitás készség, a logika száma látható. Ez a számpár a szellemi síkhoz tartozik.

A középső sorban bal oldalon az éntudat jelzőszáma, mellette a közösségi tudat száma látható. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy az adott személynek mennyire fontos a környezete véleménye önmagáról. Ez a számpár a lelki síkhoz tartozik. 

Az alsó sorban bal oldalon a fékezési energiák mérőszáma látszik. Mellette a kezdeményezőkészség számát látjuk. E kettő egymáshoz viszonyított aránya nagy mértékben befolyásolja az adott személy hozzáállását a változásokhoz, illetve  a kitartását a megőrzésben. A körbe foglalt táblázat alatt van két összegző szám is. A bal oldali a világból befogadott energiák mérőszáma, a jobb oldali a világ felé kiadott energiáké. A kettő összege megegyezik az "életenergia" számmal. ez a számpár egy relatív egyensúlyt demonstrál, azt, amiben a személy komfortérzete megvan. A két szám aránya megmutatja, hogy az illető befogadóbb-e vagy kiáradóbb.

E táblázat mellett van egy olyan táblázat, ami a körbe foglalt táblázatból származik, és a két alsó szám megváltozik. Most e két alsó számot jellemzem.

A bal oldali a jin adottságok száma. Nem azonos a nőiséggel, de a befogadókészséggel, az alkalmazkodó készséggel arányos. A jobb oldali a jang adottságokat jelzi. Ez sem azonos a férfiassággal, de az irányító készséggel arányos. Egymást relativizálják a számok, minél nagyobb a különbség köztük, annál dominánsabb az adott tulajdonság.

Mindez így nagyon unalmasan tárgyilagos, de saját magunkon végighaladva roppant érdekes, különösen, ha adott élethelyzettel kapcsolatosan végzünk elemzést.